DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K UŽÍVÁNÍ SPEDIČNÍ DATABANKY COMARR

Podmínky užívání Spediční databanky ComArr.

Tyto Podmínky užívání Spediční databanky ComArr jsou všeobecnými podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Dozvíte se zde veškeré potřebné informace k dodržování smlouvy a objasnění smluvních pojmů. Tyto podmínky užívání se vztahují na každého uživatele Spediční databanky ComArr a jsou platné od 01.02.2024.


DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K UŽÍVÁNÍ SPEDIČNÍ DATABANKY COMARR

Pravidla slušného jednání uživatele Spediční databanky ComArr.

Cílem Pravidel je především podporovat důvěryhodnost informací uložených v Databance a tím jejich užitečnost pro jednotlivé uživatele Spediční databanky ComArr. Každý uživatel Spediční databanky ComArr je zavázán tato Pravidla dodržovat, a to Smlouvou o poskytování přístupu k Spediční databance ComArr...

Informace pro média

Informace k ukončení spolupráce se společností RAALTRANS a.s.

Ve snaze reagovat na informace a tvrzení některých subjektů, objevující se na sociálních sítích a v mediálním prostoru, a ve snaze uvést některá zkreslená či nepravdivá tvrzení na pravou míru, rozhodla se společnost ComArr vydat následující informace k ukončení spolupráce s firmou RAALTRANS...


Informace pro média

Ujištění o právní čistotě provozu spediční databanky ComArr.

Veškeré programové vybavení, které slouží k provozu spediční databanky ComArr, bylo vytvořeno společností ComArr. Výhradně společnost ComArr je oprávněna nakládat s majetkovými právy k programu a poskytovat k jeho použití licence...