K ČEMU MODUL SLOUŽÍ?

Program umožňuje vyhledání vhodné dokládky k vaší základní přepravě.

Všechny dostupné nabídky přeprav jsou zhodnoceny z hlediska vhodnosti využití pro dokládku. K tomu je nutné zadat místo nakládky a vykládky základní přepravy, datum nakládky, volné ložné metry a nosnost. U všech přeprav vyhovujících zmíněným podmínkám jsou následně vypočteny jejich délky a zajížďka proti původní trase při využití dokládky. Z těchto údajů je vypočten faktor výhodnosti dokládky (tím vyšší, čím kratší je zajížďka a čím delší je trasa dokládky) a vhodné přepravy pro dokládku jsou podle tohoto faktoru seřazeny. Bez složitého hledání tak za pár sekund na první stránce výsledkové tabulky uvidíte nejvhodnější možné dokládky a údaje potřebné k rozhodnutí, zda se dokládka vyplatí.


základní práce s dokládkami

Dokládky Vám zefektivní dopravu

Práce se zobrazenými dokládkami je stejná jako s normálními nabídkami. Jediný rozdíl je v setřídění zobrazených dokládek podle výhodnosti. Zobrazené dokládky lze tedy dále filtrovat podle místa nakládky a vykládky, lze zobrazit dokládky jen na určitý den či rozmezí dnů, zobrazit nabídky pouze z určitého rozmezí hmotnosti nákladu (např. dokládky od 2 do 5 tun), délky nákladu, počtu palet, ADR, …

Výpočet dokládek k vašemu existujícímu nákladu přináší další způsob, jak zefektivnit vytížení vašeho vozu. Sami si můžete zvolit, či hledat nabídku podle místa naložení a vyložení, podle nabídek ze zvoleného okolí nebo do vytížení vozu pomocí dokládky. Zefektivnění vytížení vám může přinést další konkurenční výhodu a zefektivnit náklady na dopravu.