Program spediční databanky lze rozdělit do několika typů dle využití

Zjistěte, která verze programu spediční databanky Vám vyhovuje nejvíce

Každá sekce se liší dle možnosti využití, pro jasnou představu Vašich potřeb nás případně můžete kontaktovat a vše s Vámi prokonzultujeme.

Program se dělí podle možnosti zadat a zobrazit nabídky z a do jednotlivých států.

  • GLOBÁL - vnitrostátní i mezinárodní doprava: umožňuje zadávat a prohlížet nabídky vnitrostátní i mezinárodní.
  • VNITRO CZ – vnitrostátní doprava Česka: umožňuje zadávat a prohlížet nabídky začínající a končící v České republice.
  • VNITRO SK – vnitrostátní doprava Slovenska: umožňuje zadávat a prohlížet nabídky začínající a končící ve Slovenské republice.
  • ČESKOSLOVENSKO – vnitrostátní doprava Česko + Slovensko: slučuje verze Vnitro CZ a Vnitro SK.

Verzi programu lze rozdělit také podle toho, kolik uživatelů jej bude využívat.

  • SINGLE VERZE: Single verze programu je určena pro provoz pouze na jednom počítači.
  • SÍŤOVÁ VERZE: Tato verze je určena pro provoz na více počítačích zároveň. Síťová verze se instaluje pouze na jeden počítač (např. server) a ostatní uživatelé program spouští přes počítačovou síť z hlavního počítače. Síťová verze je omezena počtem uživatelů současně pracujících v programu (počet závislí na počtu zakoupených licencí). To znamená, že u síťové verze pro 3 uživatele mohou s programem pracovat 3 uživatelé v jednom čase.
  • PŘENOSITELNÁ VERZE: Pokud potřebujete provozovat program v kanceláři a také doma a program využíváte pouze vy, lze k tomu využít síťovou verzi pro 1 uživatele. Tuto verzi lze nainstalovat na přenosné médium (např. Flash disk, externí harddisk,…) a spouštět ji přímo z tohoto média. Pokud jste v práci, zasunete flash disk do počítače a program spustíte přímo s něj. Při odchodu z práce odpojíte flash disk a doma ho opět zapojíte a opět spustíte přímo z flash disku. Potom můžete pokračovat v práci s programem, tam kde jste dříve skončili. Všechna data, která v programu přenášíte či zadáváte, se zapisují přímo na tento flash disk.

    Nutno však upozornit, že program se nainstaluje pouze jednou a přímo na přenosné médium. Na samotných počítačích nic nainstalované není a po odpojení přenosného média od počítače zde nelze program spustit.

Součástí programu je modul Kilometrovník. S modulem Kilometrovník můžete počítat vzdálenost pro vybranou nabídku přímo bez nutnosti zadávat ji do jiného programu. Modul Kilometrovník je též nutný pro výpočet přejezdů (nabídky ze zadaného okolí) a dokládek. Více informací o kilometrovníku, přejezdech a dokládkách naleznete v sekcích Kilometrovník, Přejezdy, Dokládky.

VÍCE O MODULU KILOMETROVNÍK