K ČEMU MODUL SLOUŽÍ?

Tato funkce vám umožní nabídky přeprav nebo volných vozů seřadit podle přejezdových kilometrů.

Díky tomuto modulu máte možnost si pomocí filtru zobrazit nabídky z okolí např. 100km. Funkce vám tak ušetří pracné hledání optimálního nákladu pro váš volný kamion podle názvů nebo poštovních kódů místa nakládky a vykládky.

Na vstupu pro hledání nabídek ze zadaného okolí zadáte místo Odkud a Kam hledáte nabídku (tedy například kde stojí váš nevytížený vůz a kam jej chcete přemístit) a program po výpočtu zobrazí nabídky seřazené podle přejezdových kilometrů. Přejezdový kilometr je vzdálenost, kterou musíte jet s prázdným vozem k místu nakládky a z místa vykládky do vámi zadaného cíle (např. sídlo vaší firmy).


Vzorový příklad přejezdu z Prahy do Paříže

- Hledám nabídku z Paříže do Prahy. V tabulce budou nejdříve zobrazeny nabídky přímo z Paříže (department 75) do Prahy. Další nabídky budou zobrazeny, které se nejvíce blíží vámi zadané trase. Program vám nabídne například přejet do Aulnay, department 93 (asi 16 km od Paříže), odkud je nabídka do Prahy. Přejezd je 16 km.