Vize rozvoje Spediční databanky ComArr

Představujeme Vám jednotlivé body vize rozvoje spediční databanky s komentáři.

V dalším vývoji systému budeme postupovat tak abychom zachovali největší výhody současné aplikace, tedy přehlednost, srozumitelnost a uživatelský komfort. Všechny novinky budeme nejprve velmi pečlivě testovat, a teprve potom postupně uvádět do provozu. Rozhodně se uživatelé Spediční databanky ComArr nemusejí obávat překotných a nepromyšlených změn.

Co nejrychlejší zprovoznění všech pozastavených funkcí systému.

Zprovoznění funkcí, které byly pozastaveny z důvodu rychlého zpřístupnění Databanky uživatelům:

  • Inzerce
  • Ověřování nových zákazníků
  • 3x a dost

Zprovoznění webového rozhraní pro přístup k databance (vývoj v plném proudu)

Chceme, aby webové rozhraní pro přístup do Databanky splňovalo jak nároky na moderní vzhled aplikace, tak především na dobrou ergonomii a rychlý přístup k informacím v systému. V první fázi počítáme se zprovozněním beta verze, kterou bude testovat skupina dobrovolných testerů.


Dokončení nové verze programu ComArr Editor s novým uživatelským prostředím a novými funkcemi (probíhá poslední ladění aplikace)

Nový program zpříjemní používání systému uživatelům, kteří používají k práci vyhrazený osobní počítač. Program má novou vizáž a obsahuje nové funkce. Již nyní shromažďujeme od uživatelů podněty k jeho dalšímu rozvoji.


Zavedení systému sběru podnětů a připomínek uživatelů databanky

Chceme, aby měl každý uživatel systému možnost se vyjádřit k jeho funkcím a mohl zadávat podněty pro další vývoj systému. Pro tento účel vyvineme speciální webové rozhraní.


Jednotné licencování – uživatel si může vybrat prostředí v němž chce pracovat (PC / mobilní aplikace / webové rozhraní)

Zavedeme jednotný ceník podle počtu licencí, které bude mít uživatel k dispozici. Placené licence bude potom možné používat k přihlášení k systému pomocí kterékoli z dostupných platforem. Licence nebude vázána na jednu platformu.


Vytvoření portálu pro administraci systému oprávněnou osobou uživatele

Autorizovaná osoba bude mít možnost sama měnit nastavení svého účtu v Databance podle daných pravidel. To se bude týkat jak informací o uživateli Databanky, tak například přidělování licencí na jednotlivá zařízení.


Sledování věrohodnosti a zavedení inteligentní sofistikované ochrany uživatelů pro co největší snížení rizika neplacení faktur, podvodů a krádeží

Zavedeme systém, který bude sledovat důvěryhodnost subjektů, které se stanou z pohledu provozu Databanky problémovými. Zároveň budeme uplatňovat tento systém při přijímání nových uživatelů systému. Tím chceme dosáhnou co největší důvěryhodnosti dat, které Databanka poskytuje.


Umožnění platby kartou

Chceme uživatelům umožnit realizovat platby za poskytování služeb Databanky pomocí platební karty..


Využití prvků umělé inteligence ke zlepšení funkcí a podpory systému

Pro podporu uživatelů a k vývoji a zlepšování dalších služeb systému hodláme využít mimo jiné také prvky interakce s umělou inteligencí.


Spolupráce s akademickou obcí a vysokými školami na dalším rozvoji systému

Do zjišťování dalších možných směrů vývoje i do vlastního vývoje a především do účasti na zapojování nejmodernějších technologií do návazných funkcionalit systému hodláme zapojit jak pracovníky, tak i studenty vysokých škol.


Popis funkce programu

Spediční databanka umožňuje nabízet vlastní nabídky přeprav nebo volných vozů a zároveň prohlížet nabídky zadané ostatními uživateli spediční databanky.

Princip spediční databanky je založen na pořízení vlastních nabídek uživatelem na jeho počítači a zaslání této nabídky do centra pomocí speciálního programu a dále na možnosti stažení souhrnu nabídek od ostatních uživatelů ze spediční databanky.

ZADÁVÁNÍ NABÍDEK

Možnost vlastního zadávání a editace Vašich nabídek přeprav.

PROHLÍŽENÍ NABÍDEK

Program umožňuje prohlížet nabídky zadané ostatními uživateli.

INFORMACE O ZADAVATELI

Databanka rovněž nabízí zobrazení informací o konkrétním zadavateli přeprav.


základní práce s nabídkou přeprav

Zadávání vlastních nabídek

Zadání vlastní nabídky přepravy nebo auta lze provést buď v tabulkovém editoru, nebo přes detailní formulář. Zadávací formulář lze nastavit tak, aby vyhovovala vašim požadavkům. Lze si zvolit, které sloupce s údaji o nabídce se mají zobrazit, jejich pořadí i velikost.

Pro zrychlení zadávání lze využít i možnost předdefinovat si vaše vlastní vozy nebo standardní přepravy. Jednou zadáte všechny údaje o nabízeném vozidle či nákladu a pak již jen stačí při zadávání nabídky toto vozidlo vybrat ze seznamu zadaných, nebo stisknout vámi zvolenou klávesou zkratku a program vloží zadané údaje do nabídky.

Vlastní nabídky se přenáší automaticky přes internet do centrály a po proběhnutí aktualizačního cyklu se zobrazí i ostatním uživatelům (zhruba za 3 minuty). Pro kontrolu si lze vaše zadané nabídky prohlídnout mezi ostatními


Prohlížení nabídek zadaných ostatními uživateli spediční databanky

Prohlížení nabídek zadaných ostatními uživateli spediční databanky V části programu „Prohlížení“ si můžete zobrazit nabídky zadané ostatními účastníky spediční databanky. Nabídky lze dále filtrovat (např. nabídky pouze z Česka z „trojkové“ oblasti do Německa do „sedmičkové“ oblasti, délka nákladu do 3 metrů, hmotnost od 1 do 5 tun, popř. podle počtu palet, ADR, druhu nástavby, objemu, data,…). Tyto již vytvořené filtry si lze uložit pro pozdější využití. Toto je vhodné pokud hledáte více různých nabídek. Nabídky lze filtrovat i podle data vložení do spediční databanky, či zobrazit jen došlé nabídky od vašeho posledního prohlížení.

Další užitečná vlastnost je možnost si vytvořit filtr na skupinu států. Vytvoříte si vlastní zkratku pro skupinu států a k ní přiřadíte požadované státy. Například si vytvoříte zkratku CS pro Česko a Slovensko, BN pro státy Beneluxu, apod.


zobrazení užitečných informací

Informace o zadavateli do spediční databanky

Informaci o zadavateli přepravy či volného auta se zobrazí v dolní části okna nebo dvojklikem myši na zvolené nabídce. Zobrazí se detailní informace o zadavateli (název firmy s adresou, registrační adresa firmy, telefony, email, IČ, DIČ, Skype jméno, …). K firmě si lze zapisovat různé poznámky, popř. si ji označit klasifikací 1 až 3. Nabídky takto označených firem pak budou podbarveny zeleně, žlutě nebo červeně. Můžete si například označit firmy, se kterými nechcete spolupracovat klasifikací 3. Jejich nabídky se pak podbarví červeně, popř. se jejich nabídky nebudou zobrazovat.