K ČEMU MODUL SLOUŽÍ?

Program spediční databanky obsahuje modul Kilometrovník spolu s orientačním výpočtem mýta.

Kilometrovník obsahuje mapu Evropy a okolí (orientačně obsahuje i většinu Asie a severní Afriky). Kilometrovník (plus orientační výpočet mýta) umožňuje rychle vypočíst optimální trasu včetně délky, cenových nákladů, času jízdy, mýta a zobrazit schéma trasy. Datová základna kilometrovníku s orientačním výpočtem mýta obsahuje cca 70000 sídel. Kilometrovník lze používat samostatně nebo v návaznosti na prohlížené nabídky přeprav a volných vozů. Jednoduše tak bez nutnosti přepisovat místa nakládky a vykládky do jiného programu, pouhým stiskem tlačítka vypočtete optimální trasu pro aktuálně vybranou nabídku.


VYUŽITÍ V PROGRAMU SPEDIČNÍ DATABANKY

Využití kilometrovníku ve spedici

Výpočet trasy můžete zohlednit vybráním odpovídajícího vozidla. Do programu lze zadat vlastní auta, nastavit rychlosti na určitých typech silnic, náklady na jízdu, cenu mýta a dopravní omezení (tonáž auta, výšku, …). Trasa se pak vypočte se zohledněním těchto údajů. Vypočtenou trasu lze pak upravovat pouhým tažením myši.

V kilometrovníku lze zadat dopravní omezení na jednotlivých úsecích. Momentálně jsou již v kilometrovníku zadána dopravní omezení na silnicích v České republice. Kliknutím na úsek lze přidat další dopravní omezení, popř. upravit stávající.

Kilometrovník umí též orientační vypočíst cenu mýta v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku a Polsku.

FUNKCE MODULU KILOMETROVNÍK

Výpočet trasy kilometrovníku

Zadání vlastní nabídky přepravy nebo auta lze provést buď v tabulkovém editoru, nebo přes detailní formulář. Zadávací formulář lze nastavit tak, aby vyhovoval vašim požadavkům. Lze si zvolit, které sloupce s údaji o nabídce se mají zobrazit, jejich pořadí i velikost.

Pro zrychlení zadávání lze využít i možnost předdefinovat si vaše vlastní vozy nebo standardní přepravy. Jednou zadáte všechny údaje o nabízeném vozidle či nákladu a pak již jen stačí při zadávání nabídky toto vozidlo vybrat ze seznamu zadaných, nebo stisknout vámi zvolenou klávesou zkratku a program vloží zadané údaje do nabídky.

Kilometrovník (plus orientační výpočet mýta) také umožňuje optimalizovat vícebodové a okružní trasy. Zadáte počátek, průjezdní sídla, konec trasy a program vám vypočte optimální pořadí průjezdů zadanými sídly.